Testen

oe groot moet de test zijn?
Geen betere manier om de effectiviteit van uw campagne te optimaliseren dan door te testen. Grote teleurstellingen blijven achterwege en onverwachte successen komen aan het licht. Maar...hoe groot moet de steekproef zijn om een betrouwbare uitspraak over de resultaten te kunnen doen? Deze analyse geeft u het antwoord.

U kunt kiezen uit drie maten van betrouwbaarheid: 90, 95 en 99%. Hoewel de meest gebruikte die van 95% is, adviseren wij u ze alle drie in ogenschouw te nemen en vervolgens de definitieve steekproefomvang te bepalen op basis van uw intituïtie. Of u belt Target even.

 

Vul de grijze balken in, klik vervolgens op 'bereken'. In de paarse balken verschijnt de uitkomst.
Gebruik bij het invullen van de maximaal toegestane afwijking een absoluut getal, dus 0.5 als uw respons mag variÎren tussen bijvoorbeeld 2.5 en 3.5%. Gebruik een punt om decimalen aan te geven.

 

 

 

Berekenen van de steekproefgrootte:

 

Betrouwbaarheid 90% 95% 99%
Verwachte respons in %
Maximaal toegestane afwijking in %
Respons ligt tussen
Benodigde steekproefgrootte